REFERENSPROJEKT & CV 

Nedan projektglimtar från uppdrag utförda dels på ALMGREN Konst & Landskap och dels under de senaste 25 åren, som anställd på konsultföretag. Vill ni veta mer om något projekt, kontakta mig gärna på mail eller telefon så berättar jag mer och skickar mer informatioin. Eller kika på mitt CV via länken nedan.

Trädgårdsdesign & trädgårdskonsultation

ÄNGGÅRDEN: Gestaltningsförslag för privat trädgård i Änggården, Göteborg 2024

VILLA HAMREN GUNNARSSON: Gestaltningsförslag för privat trädgård Göteborg 2022

VILLA HAMREN GUNNARSSON: Gestaltningsförslag för privat trädgård Göteborg 2022

KÄMPERSVIK: Gestaltningsförslag för privat trädgård, framsidan Kämpersvik 2021

KÄMPERSVIK: Gestaltningsförslag för privat trädgård, framsidan Kämpersvik 2021

KÄMPERSVIK: Gestaltningsförslag för privat trädgård, östersidan, Kämpersvik 2021

KÄMPERSVIK: Gestaltningsförslag för privat trädgård, baksidan, Kämpersvik 2021

LOVISEDAL: Gestaltningsförslag för privat trädgård Styrsö 2022

PRIVATTRÄDGÅRD HÄSTEVIK: Gestaltningsförslag för privat trädgård  2021

PRIVATTRÄDGÅRD TORSLANDA: Enklare typ av trädgårdskonsultation för uteplats 2021

HÅCKSVIK: Perennplantering för privat trädgård i Håcksvik, 2024

KORNETTVÄGEN: Gestaltningsförslag för privat trädgård Mölnlycke  2021

Parker & kyrkogårdar

SLÄPS KYRKOGÅRD: Gestaltning & projektering,  Svenska kyrkan, Släp 2009

SLÄPS KYRKOGÅRD: Gestaltning & projektering,  Svenska kyrkan, Släp 2009

SLÄPS KYRKOGÅRD: Gestaltning & projektering,  Svenska kyrkan, Släp 2009

SLÄPS KYRKOGÅRD: Gestaltning & projektering,  Svenska kyrkan, Släp 2009

MASTHUGGSKYRKAN: Gestaltningsförslag för utemiljö, Svenska kyrkan, Göteborg 2023

HÖGSBO KYRKA: Gestaltningsförslag för utemiljö, Svenska kyrkan, Göteborg 2023

FRIDHEMS KYRKOGÅRD: Gestaltning av kransgård, Svenska kyrkan, Göteborg 2012

ASKGRAVLUND, VÄSTRA KYRKOGÅRDEN: Projektering,  Svenska kyrkan, Svenska kyrkan, Göteborg 2007 

ASKGRAVLUND, VÄSTRA KYRKOGÅRDEN: Projektering,  Svenska kyrkan, Svenska kyrkan, Göteborg 2007 

ÅTGÄRDER FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD I LUNNEN: Sektionsskiss för ökad biologisk mångfald kring damm i parken Lunnen i Trollhättan, Melica/Trollhättans kommun 2021

ÅTGÄRDER FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD I LUNNEN: Sektionsskiss för ökad biologisk mångfald längs bäck i parken Lunnen i Trollhättan, Melica/Trollhättans kommun 2021

ÅTGÄRDER FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD I LUNNEN: Sektionsskiss för ökad biologisk mångfald kring damm i parken Lunnen i Trollhättan, Melica/Trollhättans kommun 2021

Bostadsgårdar

KAREBY TEG: Gestaltning och projektering av utemiljö för nya bostäder i Ytterby. GFSKonsult/OBOS 2023 

BRF GYLLENKROOKSGATAN:
Upprustning av bostadsgård, i Göteborg
Jan Håkansson Byggplanering AB, 2022

BJÖRRÖDSÄNGEN: Gestaltning och projektering av utemiljö för nya bostäder i Landvetter. GFSKonsult/OBOS 2023

BRUDÅS: Upprustningsförslag för bostadskvarter i Munkedal. Dayspring/Munkedals kommun. 2022

BRF KASTELLGATAN: 21: Gestaltning och projektering av bostadsgård, Göteborg 2021

BRF KASTELLGATAN: 21: Gestaltning och projektering av bostadsgård, Göteborg 2021

BRF KASTELLGATAN: 21: Gestaltning och projektering av bostadsgård, Göteborg 2021

BRF KASTELLGATAN: 21: Gestaltning och projektering av bostadsgård, Göteborg 2021

BRF KASTELLGATAN: 21: Gestaltning och projektering av bostadsgård, Göteborg 2021

BRF KASTELLGATAN: 21: Gestaltning och projektering av bostadsgård, Göteborg 2021

BRF RAVINEN: Upprustning av bostadsgård i Göteborg 2021


BRF RAVINEN: Upprustning av bostadsgård i Göteborg 2021

BRF RAVINEN: Upprustning av bostadsgård i Göteborg 2021

BRF RAVINEN: Upprustning av bostadsgård i Göteborg 2021


BRF RAVINEN: Upprustning av bostadsgård i Göteborg 2021

KV. GALEASEN. Gestaltningsförslag för utemiljö kring nybyggnad av bostadskvarter i Vänersborg. PEAB 2021

HILLS VILLASTAD. Utformning och projektering av bostadsgårdar & park, VEIDEKKE. 2016

HILLS VILLASTAD. Utformning och projektering av bostadsgårdar & park, VEIDEKKE. 2016

HILLS VILLASTAD. Utformning och projektering av bostadsgårdar & park, VEIDEKKE. 2016

ÖSTRA CENTRUM. Upprustning av utemiljön för bostadskvarter i Kungälv.  Kungälvsbostäder. 2020 

KOLLA PARKSTAD KV. 14 & 21.  nybyggnation av bostadsgårdar i Kungsbacka. Aranäs AB, 2012

KV. EKEDALEN. Utformning och projektering av planteringar, Familjebostäder, Göteborg, 2008

KV. EKEDALEN. Utformning och projektering av planteringar, Familjebostäder, Göteborg, 2008

KV. EKEDALEN. Utformning och projektering av planteringar, Familjebostäder, Göteborg, 2008

Stadsutveckling

MASTERPLAN för grönska och ekosystemtjänster i samarbete med Melica för Jernhusen, Göteborg 2023

CV-OMRÅDET: Idéskiss för biologisk mångfald i samarbete med Melica för Jernhusen, Örebro 2022

GESTALTNINGSPRINCIPER för offentlig miljö, Nacka kommun 2019

FÖRSTUDIE KUNGSGATAN. Förstudie och gestaltningsförslag för gågatan i Uddevalla centrum. Uddevalla kommun. 2016 

FÖRSTUDIE KUNGSGATAN. Förstudie och gestaltningsförslag för gågatan i Uddevalla centrum. Uddevalla kommun. 2016 

FÖRSTUDIE KUNGSGATAN. Förstudie och gestaltningsförslag för gågatan i Uddevalla centrum. Uddevalla kommun. 2016 

FAGRABO: Program för nya bostadsområden i Vårgårda. Vårgårda kommun 2015

KINEUM: Gestaltning av utemiljö kring nytt höghus, Göteborg NCC 2019

STATION HAGA: Gestaltningsstöd i detaljplan för Station Haga, SBK Göteborg 2016

KORSVÄGEN: Illustrationsplan i detaljplan för Station Korsvägen, SBK Göteborg 2016

DP HISINGSBRON: Illustration i detaljplan för kvarteren kring nya Hisingsbron, SBK Göteborg 2013