PROJEKTGLIMTAR & CV 

Nedan projektglimtar från uppdrag utförda dels på ALMGREN Konst & Landskap och dels under de senaste 20 åren, som anställd på konsultföretag. Vill ni veta mer om något projekt, kontakta mig gärna eller kika på mitt CV via länken nedan.

Stadsutveckling

CV-OMRÅDET: Idéskiss för biologisk mångfald i  i samarbete med Melica för Jernhusen, Örebro

FAGRABO: Program för nya bostadsområden i Vårgårda. Vårgårda kommun

ILLUSTRATIONER för gestaltningsprinciper i offentlig miljö i Nacka, Nacka kommun

STATION HAGA: Gestaltningsstöd i detaljplan för Station Haga, SBK Göteborg

DP HISINGSBRON: Illustration i detaljplan för kvarteren kring nya Hisingsbron, SBK Göteborg

KORSVÄGEN: Illustrationsplan i detaljplan för Station Korsvägen, SBK Göteborg

KINEUM: Gestaltning av utemiljö kring nytt höghus, Göteborg NCC 

Parker & kyrkogårdar

HÖGSBO KYRKA: Gestaltningsförslag för utemiljö, Svenska kyrkan, Göteborg

FRIDHEMS KYRKOGÅRD: Gestaltning av kransgård, Svenska kyrkan, Göteborg

Utbyggnad av SLÄPS KYRKOGÅRD:   Svenska kyrkan, Släp

Trädgårdar

STYRSÖ SKÄRET: Gestaltningsförslag för trädgård

KÄMPERSVIK: Gestaltningsförslag för trädgård

Bostadsgårdar

BRF GYLLENKROOKSGATAN:
Upprustning av bostadsgård, i Göteborg
Jan Håkansson Byggplanering AB, 2022

BRUDÅS,MUNKEDAL: Upprustningsförslag för bostadskvarter i Munkedal. Dayspring/Munkedals kommun. 2022 

BRF KASTELLGATAN: 21: Gestaltning och projektering av bostadsgård. 2022 

BRF RAVINEN: Upprustning av bostadsgård i Göteborg 


KV. GALEASEN. Gestaltningsförslag för utemiljö kring nybyggnad av bostadskvarter i Vänersborg. PEAB 

ÖSTRA CENTRUM. Upprustning av utemiljön för bostadskvarter i Kungälv.  Kungälvsbostäder. 2020 

KOLLA PARKSTAD KV. 14 & 21.  nybyggnation av bostadsgårdar i Kungsbacka. Aranäs AB, 2012

KV. EKEDALEN. Utformning och projektering av planteringar, Familjebostäder, Göteborg, 2008 

HILLS VILLASTAD. Utformning och projektering av bostadsgårdar & park, VEIDEKKE. 2016