PROJEKTGLIMTAR & CV 

Nedan projektglimtar från uppdrag utförda dels på ALMGREN Konst & Landskap och dels under de senaste 20 åren, som anställd på konsultföretag. Vill ni veta mer om något projekt, kontakta mig gärna eller kika på mitt CV via länken nedan.

Stadsutveckling

CV-OMRÅDET: Idéskiss för biologisk mångfald i  i samarbete med Melica för Jernhusen, Örebro

FAGRABO: Program för nya bostadsområden i Vårgårda.

ILLUSTRATIONER för gestaltningsprinciper i offentlig miljö i Nacka

STATION HAGA: Gestaltningsstöd i detaljplan för Station Haga, Göteborg

DP HISINGSBRON: Illustration i detaljplan för kvarteren kring nya Hisingsbron, Göteborg

KORSVÄGEN: Illustrationsplan i detaljplan för Station Korsvägen, Göteborg

KINEUM: Gestaltning av utemiljö kring nytt höghus, Göteborg.

Parker & kyrkogårdar

HÖGSBO KYRKA: Gestaltningsförslag för utemiljö 

FRIDHEMS KYRKOGÅRD: 
Gestaltning av kransgård 

Utbyggnad av SLÄPS KYRKOGÅRD:  Gestaltning och projektering 

Trädgårdar

STYRSÖ SKÄRET: Gestaltningsförslag för trädgård

KÄMPERSVIK: Gestaltningsförslag för trädgård

Bostadsgårdar

BRF GYLLENKROOKSGATAN:
Upprustning av bostadsgård på Gyllenkrooksgatan i Göteborg
(UK till Jan Håkansson Byggplanering AB). 2022

BRUDÅS,MUNKEDAL: Upprustningsförslag för bostadskvarter i Munkedal. (UK till Dayspring) Munkedals kommun. 2022 

BRF KASTELLGATAN: 21: Gestaltning och projektering av bostadsgård. 2022 

OBS sida under uppdatering...

OBS sida under uppdatering...

OBS sida under uppdatering...

OBS sida under uppdatering...

OBS sida under uppdatering...

OBS sida under uppdatering...

Landskapsanalys & MKB 

OBS sida under uppdatering...

OBS sida under uppdatering...

OBS sida under uppdatering...