CV

Utställningar i urval

2024 Kulturhuset Kajutan, Henån, separatutställning

2023 Torslanda bibliotek, Kulturhuset Vingen, Torslanda, separatutställning

2023 Vårsalongen, Liljevalchs konsthall, jurybedömd samlingsutsällning, Stockholm

2023 Konstrundan i Majorna, samlingsutställning på Göteborgs auktionsverk

2022 RiverCity Gallery, Göteborg, medverkan i vårsamling

2022 Kulturhuset Kåken, Göteborg, separatutställning

2021 Strandverket, Marstrand, medlemsutställning Svenska konstnärsförbundet Väst

2020 Christine X Art Gallery, Sliema, Malta, salong 20x20

2020 Viskafors konstklubb, Viskafors, separatutställning

2020 Galleri Socker, Umeå, jurybedömd salong 20x20x20

2019 River City Gallery, Göteborg, separatutställning

2019 Edsviks konsthall, Sollentuna, jurybedömd akvarellsalong

2018 Galleri Backlund, Göteborg, jurybedömd vårsalong

2016 Galleri Mitticentrum, Göteborg, separatutställning


2023. Mottagit stipendie från Gun & Åke Selins Stipendiefond

Konstnärlig utbildning

• Inom ramen för Landskapsarkitektutbildningen Master of Science 1994-2000: Bildskapande, ritteknik, projektionslära, bilden som uttrycksmedel, landskapsmåleri, fördjupad akvarellteknik, formlära, gestaltning av stadsrum, trädgårdskonst

• Dramaestetisk linje, Blekinge läns Folkhögskola, 1991-1992

• Akvarellmåleri - experiment och inspiration, Lovias Johansson, kortkurs, Gerlesborgskolan, 2022

• Abstrakt måleri, Hertha Hansson, kortkurs, Gerlesborgskolan, 2023

• Måleri olja & akryl, Niklas Eneblom, kortkurs, Kyrkeruds folkhögskola, 2023

• Att skriva om din konstnärliga praktik, Sonia Hedstrand, kortkurs, Kulturakademin, 2024