PÅ RITBORDET JUST NU!


- Upprustning av bostadsgård på Gyllenkrooksgatan, Göteborg

Beställare: BRF Gyllenkrooksgatan 13-15/Jan Håkansson Byggplanering AB


- Projektering av planteringar för Backa 170:1, Göteborg 

Beställare: GFS Konsult/HTE Produktion


- Upprustningsförslag för utemiljön kring Högsbo kyrka

Beställare: Carl Johans pastorat, Svenska kyrkan

- Upprustning av bostadsgårdar i Nödinge med fokus på ekosystemtjänster

Beställare: White Arkitekter/Ale kommun


- Upprustningsförslag för privat trädgård på Styrsö