PÅ RITBORDET JUST NU!

  • Masthuggskyrkan Gestaltning av del av utemiljö för samling och lek, Beställare: Svenska kyrkan
  • BRF Kvisljungeby ängar Projektering av bostadsgård, Beställare: GFS Konsult/HTE/Egnahemsbolaget
  • BRF Lindegården i Floda Utvecklingsplan för ekosystemtjänster i bostadsområde, Beställare: BRF Lindegården
  • Masterplan för grönska och ekosystemtjänster i Centralstaden Göteborg Beställare: Melica Gröna Konsulter/Jernhusen