PÅ RITBORDET JUST NU!

Högsbo Kyrkas utemiljö Gestaltning och projektering för upprustning av utemiljö kring Högsbo kyrka i Göteborg, Beställare: Svenska Kyrkan

Norregårds begravningsplats Medverkan i gestaltning & projektering av askgravlund och askgravplats i Älmhult, Beställare: Begjuta AB/Svenska Kyrkan

Merlin, Bäckebol Gestaltning & projektering av vegetation för biologisk mångfald på nytt logistigcenter I Backa, Göteborg, Beställare: GFS Konsult/HTE/Verdion 

Kvisljungeby ängar Gestaltning & projektering av utemiljö för nytt bostadskvarter i Björlanda tillsammans med GFSKonsult, Beställare: GFS Konsult/HTE/SKANSKA

Masthuggskyrkan Gestaltning av del av utemiljö för samling och lek vid Masthuggskyrkan i Göteborg, Beställare: Svenska kyrkan