PÅ RITBORDET JUST NU!

Trädgårdsgestaltning Änggården Gestaltning av del av privat trädgård i samband med poolanläggning. Göteborg


Perennplantering, Håcksvik, Gestaltning av perennplantering i privat trädgård, Håcksvik 

Högsbo Kyrkas utemiljö Gestaltning och projektering för upprustning av utemiljö kring Högsbo kyrka i Göteborg, Beställare: Svenska Kyrkan