PÅ RITBORDET JUST NU!

  • Stöttning i diverse uppdrag för Urbio (illustrationer, granskningar etc.)

  • Nytt ramavtal för Karlskrona kommun:  "Landskapsarkitekt med helhetsansvar för disciplinen". Tillsammans med GFSkonsult.

  • Trädgårdsgestaltning Änggården Gestaltning av del av privat trädgård i samband med poolanläggning. Göteborg

  • Perennplantering, Håcksvik, Gestaltning av perennplantering i privat trädgård, Håcksvik 

  • Högsbo Kyrkas utemiljö Gestaltning och projektering för upprustning av utemiljö kring Högsbo kyrka i Göteborg, Beställare: Svenska Kyrkan