ALMGREN
Konst & Landskap

LANDSKAPSARKITEKTUR

  • Gestaltning av utomhusmiljöer som parker, kyrkogårdar, offentliga stadsrum, lekplatser, bostadsgårdar, skolgårdar, resecentra, privata trädgårdar...
  • Definiera och gestalta Ekosystemtjänster
  • Landskapsanalys & stadsutveckling
  • Förstudier & gestaltningsprogram
  • Kvalitetsansvar & granskning av landskapsprojekt
  • Trädgårds- och odlingskonsultation
  • Illustrationer

KONST

Mitt måleri försöker uttrycka stämningar och stillsamt dramatiska laddningar i vardagliga ögonblicksbilder. Med akvarellen som medel utforskas bland annat spelet mellan ljus, mörker och skuggor.
Jag är mestadels verksam i Göteborg 
Kontakta mig för pris och storlek eller om ni önskar se fler målningar. Jag gör även akvareller på beställning..

Se tidningsartikel här om mitt måleri:

Se tidningsartikel här om upprustning av bostadsområde i Kungälv: