ALMGREN 

Konst & Landskap

KONST 

måleri

I mitt måleri försöker jag uttrycka stämningar eller stillsamt dramatiska laddningar i vardagliga ögonblicksbilder, såväl interiört som ute i landskapet. Ibland med en underton av samhällskritik eller en känsla som behöver hanteras. Med akvarellen som medel utforskar jag ljus, mörker, skugga och färg. 

Medlem i KRO Konstnärernas riksorganisation, KIMGBG Konstrundan i majorna och NAS Nordiska akvarellsällskapet. 

LANDSKAPSARKITEKTUR

i stor & liten skala

- Gestaltning och projektering av utomhusmiljöer som parker, kyrkogårdar, offentliga stadsrum, lekplatser, bostadsgårdar, skolgårdar, resecentra, privata trädgårdar...
- Definiera och gestalta Ekosystemtjänster
- Landskapsanalyser (MKB, vindkraft) & stadsutveckling
- Förstudier & gestaltningsprogram
- Kvalitetsansvar & granskning av landskapsprojekt
- Trädgårds- och odlingskonsultation
- Illustrationer