ALMGREN
Konst & Landskap

KONST

I mitt måleri försöker jag uttrycka stämningar eller stillsamt dramatiska laddningar i vardagliga ögonblicksbilder. Med akvarellen som medel utforskas spelet mellan ljus, mörker och skugga.

LANDSKAPSARKITEKTUR

  • Gestaltning och projektering av utomhusmiljöer som parker, kyrkogårdar, offentliga stadsrum, lekplatser, bostadsgårdar, skolgårdar, resecentra, privata trädgårdar...
  • Definiera och gestalta Ekosystemtjänster
  • Landskapsanalys & stadsutveckling
  • Förstudier & gestaltningsprogram
  • Kvalitetsansvar & granskning av landskapsprojekt
  • Trädgårds- och odlingskonsultation
  • Illustrationer

Se tidningsartikel här om mitt måleri:

Se tidningsartikel här om upprustning av bostadsområde i Kungälv: